Tarihçe

Derneğimiz 1987 yılında on kişilik bir kurucular kurulu tarafından mesleki dernek olarak kurulmuştur. Kurulduğunda Türkiye'deki masörleri tek çatı altında toplamak ve tüzüğünün 3'üncü maddesinde olduğu üzere faaliyetleri yapabilmeyi amaçlamıştır.

Kuruluş aşamasında yapılan müzakereler neticesinde derneğin Fizyoterapistlik mesleği ile de ilişkisi olması nedeni ile fizyoterapistlerinde dernek kapsamı içinde yer almaları düşünülmüş.
Bu nedenle kurucular kurulu tarafından dernek 1987 yılında ; Fizyoterapist ve Masörler birliği Derneği olarak isim tescili yaptırmıştır. Daha sonra Türkiye'de fizyoterapistlik eğitimi üniversite bünyesinde yapılan bir eğitim olması nedeni ile, fizyoterapi yüksek okulu mezunlarının spesifik kurduğu dernekler ile çatışma ortamı yaratmamak için 1991 yılında yapılan genel kurulda dernek isminin Akupressürist ve Masörler Birliği Derneği olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 1993 yılında isim tescili onaylanmış ve dernek bu isim altında faaliyetlerini yürütmüştür. Bu dönem içinde alternatif tedavi yöntemleri olarak ta bilinen değişik terapi yöntemlerinin seminerlerine tescil koyarak mesleki çalışmaların hızlanmasını sağlamıştır.

 

 

 

 

Masaj

Masörlük mesleği ile ilgili olarak özel anlamda kültürel yapı tesis olunmaya devam ettikçe derneğin değişik mesleki gurupları içinde barındırmasının zararı olmamakla beraber özelleşememesi sıkıntı oluşturmaya başlamıştı. Bu anlamda 11.11.1995 tarih ve 1995-6 nolu yönetim kurulu kararı ile yapılacak ilk genel kurulda dernek isminin değiştirilmesi ve mesleki onör ve etik açısından "GENEL MASÖR VE SPOR MASÖRLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ" isminin alınmasının daha uygun olacağı kanaati belirlenmiştir.

21 Aralık 1995 Yılı genel kurulunda alınan karar ile derneğin ismi yukarıda anılan isim ile tescil ettirilmiş ve faaliyetlerini bu güne taşımıştır.

Dernek 1987 yılında kurulurken henüz ülkemizde masörlük ile ilişkili dernek olmamakla beraber masajın tanınması açısından da problemler yaşanmaktaydı. Derneğin kurulma aşamasında koruyucu ve kollayıcılık görevi Prof. Dr. Dr. Ahmet Hamdi Turgut tarafından üstlenmiştir. Ayrıca dernek merkezi olarak kendisine ait olan binanın bir bölümünü kullandırmak sureti ile faaliyetlerinin yürütülebilmesine temel dayanak oluşturmuştur. Yine bu mesleğin olgunlaşmasına katkıda bulunmak ve dernek üyelerinin mesleki tekamüllerini sağlamak için İstanbul Spor Tıp Enstitüsü adı altında faaliyet gösteren kuruluşu ile de desteğini sürekli kılmıştır.

Dernek yönetim kurulları ve genel kurul üyeleri derneğin koruyucu ve kollayıcılığını üstlenen Prof. Dr. Dr. A. Hamdi Turgut'a şükran ifadesi olarak Ömür Boyu Fahri Baş Danışman'lık tevdi etmişlerdir.

Derneğimiz 1997 yılında merkezini Küçükyalı'dan Kartal'a taşımış ve o tarihten bu yana Kartal'da faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Dernek üyelerinin mesleki gelişimlerini devam ettirebilmek için de gerçek kişilere ait kuruluşlarla sürekli işbirliği içinde olmuştur. Bu kuruluşlardan biri de 1997 yılında kurulmuş ve dernek başkanı olan Dr. Hüseyin Boztepe'nin sahibi olduğu H&H SPOR SAĞLIK ENSTİTÜSÜ'dür. Dernek yönetim kurulu tarafından, bu kuruluşun isteği üzerine masaj eğitim seminerleri ve gelişim seminerleri açmak ve organize etmek, sertifika vermek ve masörler derneğinin üyelerinin ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından görevlendirilmiş ve desteklenmiştir. Dernek merkezi halen aynı kuruluşa ait olan yerde faaliyetlerini bila ücret devam ettirmektedir.